Oferta

"Pierwsza noc bez mamy”

W myśl hasła krajoznawstwa szkolnego "Poznawanie kraju rozpoczynamy od własnego środowiska" wychodzimy z następującą propozycją do nauczycieli – wychowawców młodszych klas szkół podstawowych.

Dwudniowa wycieczka z noclegiem w schronisku.

Cele wycieczki:
1. Poznanie najbliższej okolicy / Ziemia Trzebnicka i Oborniki Śl. jako część regionu Dolnego Śląska
2. Uczenie się samodzielności.
3. Bliższe poznanie się nawzajem
4. Rozbudzanie zainteresowań turystyczno – krajoznawczych.
5. Nauka kultury turystyki.
6. Ochrona przyrody i środowiska
Schronisko udostępnia bazę. Program ustala sobie indywidualnie nauczyciel.